Вие сте тук

Декларациите за корпоративни данъци трябва да бъдат подадени до 31 март

Декларациите за корпоративни данъци трябва да бъдат подадени до 31 март

От НАП напомнят, че на 31 март изтича срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. Това е и крайният срок, в който фирмите трябва да платят дължимия корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Според статистиката на приходната агенция до момента са подадени 103 000 декларации по електронен път с електронен подпис. Очаква се до края на месеца общият брой на подадените хартиени и електронни формуляри да достигне 400 000. 

От НАП отново разясняват, че фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2015 г. Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Заедно с корпоративните декларации фирмите трябва да подадат и годишните отчети за дейността си. Възможностите за подаване на отчетите са  или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Новите образци за данъчни декларации по по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП за 2015 г. могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на НАП и, както и тук.


Източник: НАП