годишен отчет за дейността

Срокът за подаване на годишните отчети за дейността през 2018 г. е удължен до 5 април

Удължен до 5 април е срокът, в който фирмите могат да подават годишните отчети за дейността си през 2018 г. От НСИ информират, че в последните три дни на март са обработени над 47 000...

Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност за 2017 г.

Всички предприятия, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за нея са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, трябва да...

Годишни отчети за дейността на предприятията през 2016 г. - срокове и начини за подавнето им

В края на миналата година със съвместна заповед на НАП и НСИ са определени реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на предприятията през 2016 г. В текста на...

Годишна отчетност за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност през 2015 г. и 2016 г.

Всички предприятия в ликвидация или несъстоятелност попълват годишен отчет за дейността си.  Срокът, в който трябва да бъдат подадени отчетите за период през 2015 г., е 31 март 2016 г....

Статистически справки за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2015 г.

Всички бюджетни предприятия и банките трябва да представят статистическа справка за дейността си през 2015 г. Освен статистически справки, банките попълват и годишен финансов отчет съгласно...

Годишен отчет за дейността на сдружения и фондации през 2015 година

Предприятията с нестопанска цел - сдружения и фондации, политически партии, църкви, читалища и др. и през 2016 г. имат задължението да представят годишен отчет за дейността си през...

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на финансовите предприятия

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността през 2015 г. имат съгласно разпоредбите на чл.20 от Закона за статистиката: всички застрахователни и презастрахователни предприятия,...

Годишна отчетност за дейността през 2015 г. на нефинансовите предприятия

Годишните отчети за дейността на предприятията отново ще могат да се подават чрез единния портал за вход в системите на НСИ и НАП съгласно Заповед за определянето на реда, начина и...

Декларациите за корпоративни данъци трябва да бъдат подадени до 31 март

От НАП напомнят, че на 31 март изтича срокът за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци. Това е и крайният срок, в който фирмите трябва да платят дължимия корпоративен...

Годишна отчетност за дейността на бюджетните предприятия и банките за 2014 г.

Всички бюджетни предприятия (министерства, агенции, общини и др.) и банките предоставят статистически справки на основание чл. 20 от Закона за статистиката и Закона за корпоративното...

Годишен отчет за дейността през 2014 г. на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове

Пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове трябва да подадат годишния отчет за дейността си до 31 март 2015 г. съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за...

Годишен отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година

Годишният отчет за дейността на специализираните инвестиционни предприятия през 2014 година трябва да бъде представен до края на март съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (...

Годишен отчет за дейността на застрахователите през 2014 година

Застрахователите ще могат за първи път през 2015 г. да подават годишните си отчети за дейността по електронен път чрез въвеждане в Информационна система “Бизнес статистика”. Представянето...

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел през 2014 година

Предприятията с нестопанска цел подават годишен отчет за дейността си през 2014 г. до 31 март 2015 г. Сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др. могат да...

Годишен отчет за дейността на предприятията в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятията в ликвидация или в несъстоятелност за 2014 г. е необходимо да изготвят и подадат годишния си отчет за дейността до 31 март 2015 г. Годишният отчет се попълва и от всички...