Вие сте тук

Годишни данъчни декларации 2016 с баркод за доходите на физическите лица и за корпоративните данъци

Годишни данъчни декларации 2016 с баркод за доходите на физическите лица и за корпоративните данъци

НАП публикува годишната данъчна декларация с баркод за облагане на доходите на физическите лица и за дължимия корпоративен данък за 2015 г. 

От приходната агенция поясняват, че формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Това гарантира, че няма да бъдат допуснати технически грешки при попълването на декларацията. 

От НАП напомнят също, че тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода и не се налага допълнителното обработване и попълване ръчно на данните от декларациите с баркод, в случаите на надвнесен данък той ще бъде възстановен по-бързо.

Важно е да се отбележи, че електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията (или от прикачените по-долу файлове) и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларацията с баркод става с изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

В съобщението на приходната агенция отново са припомнени сроковете, в които трябва да бъдат подадени годишните данъчни декларации и внесен дължимия данък - до 3 май 2016 г. за физическите лица и до края на март за фирмите.


Източник: НАП