Вие сте тук

Годишните декларации на фирмите без дейност се подават до края на март

Годишните декларации на фирмите без дейност се подават до края на март

И фирмите без дейност през 2014 г. са задължени да подадат годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Срокът, в който трябва да го направят, е 31 март 2015 г.

С попълването на Образец 1010а фирмите декларират, че за  предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. 

Декларациите могат да бъдат подадени в офис на НАП по адрес на регистрация на фирмата, по пощата с обратна разписка или онлайн. При подаване на годишната декларация по електронен път фирмите могат отстъпка в размер 1% от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. За да се възползват от тази отстъпка, те трябва да погасят задълженията си към хазната до края на март 2015 г. 

Корпоративният данък след приспадане на направените авансови вноски трябва да бъде платен до 31 март. Плащането може да бъде извършено във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, с пощенски запис или чрез интернет портала на приходната агенция.

Санкциите за неподадена декларация са следните - за юридическото лице минималната глоба е 500 лв. и 200 лв. за управителя на фирмата. 

Формуляр за Образец 1010а може да бъде изтеглен от прикачения файл по-долу.


Източник: НАП