Вие сте тук

Изменен е пакетът документи за микро и малки предприятия, кандидатстващи по процедурата на ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

Изменен е пакетът документи за микро и малки предприятия, кандидатстващи по процедурата на ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

Управляващият орган на ОПИК публикува изменен пакет от документи за кандидатстващите по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Формулярите са достъпни в интернет страницата на оперативната програма.

Според данните на Министерство на икономиката в началото на декември по тази програма са одобрени за финансиране 21 190 проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева. Допълнително се извършва преразглеждане на всички отхвърлени проекти (над 6 000) и идентифициране на такива, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне на допълнително изисканите им документи.

Актуалните към 14.12.2020 г. документи могат да бъдат изтеглени и от прикачените файлове по-долу. 

Източник: ОПИК

Сваляне на прикачените файлове: