Вие сте тук

НАП: Обновен е софтуерът за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6

НАП: Обновен е софтуерът за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6

След като в началото на февруари НАП публикува версия 12.03, коригираща грешки в преходния вариант на клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. и декларации образец №1, образец №3 и образец №6., от 13 февруари 2020 г. е налично ново обновяване на програмните продукти. 

Актуализациите отново са с цел отстраняване на грешки. Файловете са достъпни съответно в рубриките  За бизнеса » Програмни продукти » Справка за изплатени доходи на физически лица и За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6.

Могат да бъдат изтеглени и тук:

  • Обновяване №4 за 2020 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. от 13.02.2020 г. 
  • Ръководство за инсталация от 13.02.2020 г.
  • Ръководство на потребителя за ползване на продукта от 13.02.2020 г.

Още: Две нови електронни услуги, предназначени за лицата, които подават справки за изплатени през годината доходи /чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ/ - самоосигуряващи се лица и предприятия, които са изплатили през 2019 г. доходи от трудови и/или извън трудови правоотношения, са достъпни с ПИК и КЕП в портала на НАП.

Новите е-услуги позволяват на работодателите да видят и изтеглят под формата на таблица справките „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“ и  „Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

От приходната агенция припомнят, че срокът за подаване на справките за доходи, изплатени през 2019 г. изтича на 28 февруари.


Други софтуерни актуализации: На 04.02.2020 г. е публикувана обновена версия 9.02, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация  и ръководство на потребителя за ползване на продукта. С актуализацията се отстранява проблем във функционалността за проверка на файлове.

Програмният продукт е достъпен ТУК.

Източник: НАП