Вие сте тук

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания

НАП публикува декларациите за данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания
2

Лицата, които могат да ползват данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вече могат да намерят в интернет страницата на НАП образците на декларациите, които трябва да подадат. 

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: 

  • с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; 
  • с 400 лв.  – за две ненавършили пълнолетие деца; 
  • с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. 

С данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. 

И в двата случая размерът на данъчното облекчение е ограничено до сумата от годишните данъчни основи.

От приходната агенция припомнят, че физическите лица могат да се възползват по два начина от възможността да намалят данъците си за 2015 г. чрез данъчно облекчение за деца или за деца с увреждания - с подаването на годишната си данъчна декларация или чрез работодателя по основното трудово правоотношение.

В първия случай заедно с годишната данъчна декларация до 3 май 2016 г. (първият официален работен ден след законово регламентирания срок до 30 април) трябва да бъде подадена и съответната декларация за ползването на данъчно облекчение по чл. 22в или  чл. 22г от ЗДДФЛ, като конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010). Важно е да се знае, че данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител (приемен родител или член на семейство на роднини или близки), че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Към формуляра на декларацията по чл.22г се прилага и валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

От НАП разясняват, че другият начин за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си съответната декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г., уточняват от приходната агенция. 

Важно

Когато данъчното облекчение за деца  или за деца с увреждания е ползвано чрез работодателя, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца. 

Образците на декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г могат да бъдат изтеглени и от прикачените по-долу файлове.


Източник:НАП