Вие сте тук

НАП публикува клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

НАП публикува клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

Два обновени програмни продукта са публикувани в интернет страницата на приходната агенция - ПП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и ПП за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси.

Актуализиранят клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. е достъпен в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Справка за изплатени доходи на физически лица, както и по-долу:

Обновяване №1 за 2020 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. от 10.01.2020 г.

Ръководство за инсталация от 10.01.2020 г.

Ръководство на потребителя за ползване на продукта

Новото във версия 12.01 е:

  • Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2020 година
  • Добавена е възможност за въвеждане и проверка на Справки по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ.

Източник: НАП