Закон за местните данъци и такси - тема

НАП публикува нови декларации по Закона за местните данъци и такси

В интернет страницата на НАП са достъпни нови формуляри за деклариране на дължимия туристически данък за предоставените нощувки в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма и за...

Проект за промени в ЗМДТ

С внесения за гласуване в НС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлагат промени в текстовете на нормативния акт в посока намаляване на...

Закона за местните данъци и такси

Гласуваните в началото на април промени в ЗМДТ, с които се въвежда облагането на таксиметровите превози на пътници с данък между 300 и 1000 лв. са обнародвани в бр. 32 на Държавен вестник...

Управляващите приеха окончателно облагането на таксиметровите превози на пътници с данък между 300 и 1000 лв. Промените в Закона за местните данъци и такси, гласувани вчера на второ четене...

Данъкът за таксиметровите превози отново на дневен ред с проект за промени в Закона за местните данъци и такси

Нов данък за таксиметровите превози предлагат управляващите с проект за промени в Закона за местните данъци и такси. Налогът ще бъде дължим от превозвачите, които притежават удостоверение...

Данъкът върху таксиметровите превози не получи одобрението на депутатите

Парламентът отхвърли на първо четене предложението на Менда Стоянова, Станислав Иванов и Атанас Ташков от ГЕРБ за промени в Закона за местните данъци и такси, с което трябваше да бъде...

Нов данък за таксиметровия превоз на пътници предвижда проект за промени в ЗМДТ

Внесеният днес в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси предлага въвеждането на нов данък, с който да бъдат облагани таксиметровите превози на...

Кой и за какви дейности заплаща патентен данък според ЗМДТ

Доходите на физически лица, включително и на еднолични търговци, придобити от патентни дейности, се облагат с годишен данък при определени условия, регламентирани в чл. 61з-61п от Закона за...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...

Данъчно-осигурителен календар - декември 2014 г.

Актуална информация за крайните срокове за внасяне на данъци, вноски или подаване на декларации по данъчно-осигурителното законодателство за месец декември 2014 г. Закон за ДДС 14.12.2014...

В ЗМДТ са зададени минимални и максимални размери на местните данъци както и принципите за определяне на местните такси. Съответните общини обаче могат да определят размера на местните...

Промени в Закона за местните данъци и такси - 2014 г.

Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани със Закона за местните данъци и такси: Промени в данъчното облекчение за данъка върху превозните средства  Промените в...