Вие сте тук

НАП публикува първото за 2021 г. обновяване на софтуера за генериране декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

НАП публикува първото за 2021 г. обновяване на софтуера за генериране декларации образец №1, №3 и №6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ

В първия работен ден на 2021 г. от НАП информират за публикуването на актуализирана версия на софтуера за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. 

С дата 4.01.2021 г. в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6 са достъпни за изтегляне:

Обновяване № 1 за 2021 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г.

Ръководство за инсталация

Ръководство на потребителя за ползване на продукта

В новата версия е добавена възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2021 година, а също и за въвеждане и проверка на Справки по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Файловете могат да бъдат достъпени и през рубриката Програмни продукти » Справка за изплатени доходи на физически лица.

Актуализиран към 6 януари 2021 г. е и документът Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, отнасящи се за данни с период след 31.12.2020 г.


Източник: НАП