Вие сте тук

НАП публикува становище-анализ на промените в чл.19 на ДОПК относно отговорността на трето лице за непогасени данъчни и осигурителни задължения

НАП публикува становище-анализ на промените в чл.19 на ДОПК относно отговорността на трето лице за непогасени данъчни и осигурителни задължения

Приходната агенция публикува подробен коментар относно разпоредбите на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, регламентиращи отговорността на трето лице за непогасени данъчни и осигурителни задължения.

В обемно становище от 17 май 2018 г. от НАП анализират ключовите изменения в текстна на конкретния член на нормативни якт, като обобощават констатираните недобросъвестни практики относно несъбираеми вземания по дължими от предприятия данъцици и осигуровки. В детайли е разгледан също така обхватът на отговорността с оглед на разширения кръг от лица, за които тя се прилага след промените в ДОПК от ноември 2017 г., както и увеличения брой дейности или бездействия, водещи до възникване на такава отговорност.

Пълният текст на документа е достъпен в интернет страницата на агенцията, в рубриката "Законодателство/Данъци/Становища, указания и наръчници" , както и тук:


Източник: НАП