Вие сте тук

НАП ще издава немски формуляри от 20 юли 2015 г.

НАП ще издава немски формуляри от 20 юли 2015 г.

От Националната агенция по приходите уведомяват своите клиенти, че след 20 юли ще могат да бъдат издавани и заверявани в структурите на НАП два немски формуляра:

Ако се нуждаете от такъв формуляр, трябва да подадете „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в съответната структура на НАП. Образецът може да бъде намерен и на място във всеки офис на Агенцията, поясняват от данъчната администрация и допълват, че бланките на германски формуляри следва да се представят попълнени и подписани пред органите по приходите.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: