Вие сте тук

Обновяване №4 за 2017 г. на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, №3 и №6

Обновяване №4 за 2017 г. на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, №3 и №6

Актуализирана версия на програмния продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 е публикувана в интернет страницата на приходната агенция.

Инсталационният файл за четвъртото по ред за 2017 г. обновяване на този софтуер е достъпен в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6. Може да бъде изтеглен и от линка по-долу:

Новото в тази версия са актуализираните валидационни таблици за 2016 г. и 2017 г. 


Източник: НАП