Вие сте тук

С ПИК от днес проверяваме и задълженията си за местни данъци и такси

С ПИК от днес проверяваме и задълженията си за местни данъци и такси

Нова електронна услуга на НАП, която е активна от днес, ще позволява проверката онлайн на задълженията за местни данъци и такси в над 200 общини. Очаква се в близките месеци в системата да бъдат добавени и нови общини.

Това съобщават от приходната агенция и уточняват, че достъпът до услугата е безплатен. Необходим е персонален идентификационен код или електронен подпис, за да бъде направена справка за дължимите суми. ПИК може да бъде получен след подадено заявление в офис на НАП. Персоналният идентификационен код се получава лично или чрез изрично упълномощено лице в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица или по седалище и адрес на управление за юридическите лица. 

От НАП обръщат внимание, че заплащането на местните данъци трябва да стане по сметките на съответната община – по местонахождение на недвижимия имот или по регистрация на превозните средства. 


Източник: НАП