Вие сте тук

Самоосигуряващите се лица ще могат да декларират онлайн с ПИК обстоятелства във връзка с дейността си

Самоосигуряващите се лица ще могат да декларират онлайн с ПИК обстоятелства във връзка с дейността си

С персонален идентификационен код от НАП самоосигуряващите се лица вече могат да подават онлайн декларации за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани.

За това информират от приходната агенция и уточняват, че декларирането на тези обстоятелства трябва да се случи в седемдневен срок. Със същия документ, който вече може да бъде подаден и по интернет, самоосигуряващите се лица определят и вида на осигуряването си. От НАП поясняват, че с декларацията се подава и информацията относно прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят осигурителни вноски за съответния период. 

По данни на приходната агенция новата услуга ще е от полза за над 300 000 самоосигуряващи се, на които вече няма да се налага да посещават офисите на НАП за подаване на формуляра, тъй като ще имат възможност да го направят онлайн за периоди след началото на 2015 г.

Необходимият за ползването на множество е-услуги ПИК може да бъде получен безплатно от всеки от офисите на НАП в страната. До момента кодът се получаваше задължително от офиса по постоянен адрес на гражданите и по регистрация на фирмите.

От данъчната администрация информират, че освен декларацията за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на дейността на самоосигуряващи се лица, други нови елекронни услуги с персонален идентификационен код, които мога да използват физическите лица, са:

  • автоматизирано плащане на дължимите суми към държавата директно от справката за задълженията;  
  • подаване на осигурителната декларация 7 (задължително изисквана от безработни и неосигурени за здраве на друго основание и при възстановяване на здравноосигурителни права); 
  • декларация образец 5 (подавана от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване);
  • уведомления за сключване, изменения или прекратяване на трудови договори.

Според данните на Агенцията към момента над 320 000 са фирмите и физическите лица, използващи ПИК, една трета от данъчните декларации са подадени онлайн с персонален идентификационен код, а броят на справките за задължения и плащания от началото на годината е над 2 млн.

В интернет страницата на Нап са публикувани и правила за ползване и нови заявления за е-услуги с електронен подпис и ПИК. Могат да бъдат разгледани тук.


Източник: НАП