Вие сте тук

В края на март изтича срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка върху дохода на физическите лица

До 31 март физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. Крайният срок за подаване на декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ е 3 май 2022 г.

ГДД за деклариране на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ

За да спестят 5% от данъка върху доходите през предходната година, физическите лица трябва да подадат годишната си данъчна декларация по електронен път до края на месец март, напомнят от НАП.  В същия срок те трябва да заплатят цялата дължима сума. Допълнително условие е да нямат непогасени публични задължения. От приходната агенция съветват проверка за наличие на стари задължения да бъде направена преди да се пристъпи към деклариране и плащане на налога и уточняват, че това най-бързо и лесно може да се случи през портала за е-услуги. 

Подаването на ГДД по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е допълнително улеснено от предоставените предварително попълнени декларации, които също са достъпни с ПИК или квалифициран електронен подпис в портала на НАП. Преди да бъдат изпратени към данъчната администрация, формулярите трябва да бъдат внимателно проверени и въведените автоматично данни за получените през 2021 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем - при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения, да бъдат потвърдени. 

Образци за ГДД за деклариране на доходите по чл.50 от ЗДДФЛ могат да бъдат изтеглени и ТУК.

Източник: НАП


» Eкипът от експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение при нужда от счетоводни и данъчни консултации