годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ

Публикувани са новите образци на данъчните декларации за доходите на физическите лица за 2020 г.

Новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. са публикувани  в интернет страницата на приходната агенция.  Формулярите за деклариране на доходите на...