автоматичен обмен на информация

Проект за промени в ДОПК относно автоматичния обемен на информация за данъчни цели е внесен за гласуване

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е внесен за гласуване в НС. Законодателната инициатива е с дата 5 юни 2017 г. и е от името на Министерски...

автоматичния обемен на информация

Финансовото министерство публикува за обществено обсъждане промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията и допълненията в ДОПК, заложени в проекта, са във връзка със...

Предложенията за промени в Кодекса на труда и в ДОПК получиха одобрението на управляващите

Промени в ДОПК, включващи България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия и промени в Кодекса на труда, гарантиращи по-добра защита на...

НАП публикува документи във връзка с автоматичния обмен на информация по споразумението FATCA

С днешна дата в интернет страницата на приходната агенция са публикувани набор от документи във връзка със задълженията на финансовите институции в България за предоставяне на информация по...

Автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация предлага Европейската комисия

Европейският парламент одобри вчера предложението за автоматичен обмен на корпоративна данъчна информация между националните данъчни органи.  Като „положителна стъпка в борбата срещу...

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са приети и на второ четенекс са приети и на второ четене

Днес управляващите одобриха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като част от приетите текстове регламентират осъществяването на административно...

България ще се присъедини към Многостранното споразумение за автоматичен обмен на информация за финансови сметки

Управляващите решиха страната ни да се присъедини към споразумението, представляващо многостранна рамка, въз основа на която всички подписали го юрисдикции ще могат двустранно да обменят...

ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

На 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира...