ДЦК

Вие сте тук

Държавният дълг на България в края на юни 2014 година e 8 115,9 млрд. евро по данни на МФ

Ръст на държавния дълг на България през юни показват данните от последния бюлетин на Министерство на финансите. В рамките на последния един месец българският държавен дълг е нараснал с 489,...

Министерство на финансите преотвори емисия еврови 7-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори за първи път емисията 7-годишни еврови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 12 февруари 2021 година. На проведения на 28 април 2014  г. аукцион беше...

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа при доходност 1.89 %

Министерството на финансите преотвори емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева с падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 7 април 2014  г. аукцион...