доходи от наем

Как ЗДДС третира имотите, отдавани под наем и рекламирани чрез чуждестранни платформи

С промяна на проектозакона за бюджета за 2020 г. се предлага изменение в Закона за туризма. С него се въвежда категоризация за имотите, отдавани под наем чрез електронни платформи като...

Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД

Когато самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на търговско дружество, е платец на доходи от наем, би могло да се сблъска с два ключови въпроса: Следва ли да удържа, декларира...

Изтича срокът за деклариране на дължимите данъци за първото тримесечие на 2016 г.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) трябва да бъде подадена до 3 май. От приходната агенция напомнят за това задължение на...

Доходи от наем - кой и как декларира и внася авансов данък

Доходите от наем подлежат на облагане с авансов данък. Кой е задължен да внесе авансовия данък когато наемодателят, който получава дохода, е физическо лице?  Задължението за удържане на...