доставки на течни горива

промени при отчитането на течните горива чрез фискални устройства

Финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти...

Нови изисквания към фискалните устройства на търговците на течни горива предвижда проект за промени в Наредба № Н-18

Промени в Наредба № Н-18 като мярка за борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти предлагат от финансовото министерство. В мотивите на авторите се посчва...

Проект за промени в ЗДДС

Законопроект за промени в Закона за данък върху добавената стойност, внесен в НС на 21 ноември, предлага да бъде значително облекчен режимът за предоставяне на обезпечение при доставки на...

Информационна система „Контрол на горивата“ с нова версия от понеделник, 26 октомври

От НАП информират, че от началото на следващата седмица ще бъде активна нова версия на Информационна система „Контрол на горивата“. Тя ще позволява допълнителна логическа проверка при...

да отпадне задължението на земеделските производители да монтират нивомери на подвижни и надземни резервоари

Финансовото министерство предложи за обсъждане поредната промяна в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства....

Подвижните резервоари за течни горива няма да имат нивомерни системи

В началото на седмицата от приходната агенция уточниха, че мобилните автоцистерни, с които се зареждат течни горива за собствени нужди, няма да бъдат обвързани със задължението да монтират...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

Обнародвани днешния брой на Държавен вестник са изменения и допълнения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства....

Проект за промяна в ЗДДС предвижда облекчение в режима за съхранение на горива за земеделски производители

С внесения вчера в НС проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се предлага разпоредбите на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС да не важат за лице – получател по...