Вие сте тук

Подвижните резервоари за течни горива няма да имат нивомерни системи

Подвижните резервоари за течни горива няма да имат нивомерни системи

В началото на седмицата от приходната агенция уточниха, че мобилните автоцистерни, с които се зареждат течни горива за собствени нужди, няма да бъдат обвързани със задължението да монтират измервателни системи до 31 август.

Промените в Наредба № Н-18, с които се регламентира изискването за монтиране на нивомерни устройства за стационарните ведомстветни бензиностанции и подаването на данни  в НАП, бяха обнародвана в бр. 49 на ДВ на 30 юни 2015 г. 

В текста на новосъздадената ал.14 към чл. 3 на наредбата е записано, че: "Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3 ".  Това означава, че земеделските производители, транспортните фирми и всички останали търговци, които използват мобилни автоцистерни, отговарящи на законовите норми, могат да продължат да подават данни за получените количества горива чрез съответната онлайн услуга. 

От НАП обаче припомнят, че от началото на септември на стационарните подземни резервоари за съхранение на горива и на неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра трябва да бъдат монтирани средства за измерване на количеството проточено гориво и да се подават данни чрез електронната система с фискална памет по т. нар. дистанционна връзка с информационната система на приходната агенция. 

Лицата, зареждащи течни горива за собствени нужди от съдове с  вместимост до 1000 литра и общото заредено количество гориво за календарната година не повече от 2000 литра, няма нужда да монтират нивомери според текста на новосъздадената ал.13 на чл.3 на Наредба № Н-18

Изключение от задължението са и случаите на зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

В съобщението си НАП поясняват, че лицата, попадащи в изключенията и които не са длъжни да монтират нивомерни системи могат да продължат да подават данни за получените количества горива по досегашния ред.

Пълният текст на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства с отразени измененията и допълненията от 30.06.2015 г. може да бъде видян в прикачения по-долу файл.

В допълнение

Днес от Министерство на финансите публикуваха за обществено обсъждане проект за ново изменение на Наредба № Н-18, който предвижда удължаване до 31 октомври 2015 г. на срока, в който лицата, зареждащи течни горива по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.