Имотен регистър

Обединяването на Имотния и Търговския регистър влиза в сила от 27 юли 2020 г.

От днес, 27 юли, потребителите на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел вече могат да достъпват пълните им функционалности само чрез ...

Единен портал обединява сайтовете на имотния и търговския регистър

От 9 юни на адрес http://portal.registryagency.bg е достъпен новият единен портал, обединяващ сайтовете на Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с...

Как да се възползваме от предоставяната безплатно от 1 януари услуга на Агенция по вписванията за SMS известяване

От началото на 2015 година клиентите на Агенция по вписванията могат да се възползват безплатно от услугите  „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския...

Агенцията по вписванията ще защитава документи с холограмен стикер от 1 януари 2015 г.

За да бъдат ограничени възможностите за манипулиране и фалшифициране на някои от документите, издавани от Агенция по вписванията, от 1 януари 2015 г. ще бъдат поставяни холограмни стикери с...