облагаем доход

Декларират ли се сумите от дарения в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ

Задължено ли е физическо лице да обяви в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ суми, попаднали в банковата му сметка като дарение за организирана от него благотворителна...

Облагане на доходи на физически лица от игри, провеждани на територията на Република България

Поради бързо разрастващия се сегмент на Игрите на късмета и нарастващия брой печеливши, идва и въпросът: Облагат ли се тези доходи, придобити през годината? Групите, които са заинтерисовани...

Обща годишна данъчна основа според ЗДДФЛ - що е то и как се определя

Ако сте сред онази част от "физически лица", която задължително трябва да попълни и подаде годишна данъчна декларация за доходите си през предходната година, със сигурност ще се наложи да...