отчетни регистри по ДДС

Обновяване № 1 за 2018 г. на програмен продукт „Дневници по ЗДДС”

От НАП информират за обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. Първата за 2018 г. актуализация е публикувана в...

Обновяване № 3 за 2017 г. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

НАП публикува актуализация на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. Обновената версия е третата по ред и в нея...

Обновен е програмният продукт на НАП за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

В интернет страницата на НАП е публикувано второто за 2017 г. обновяване на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.  Във...

Още два програмни продукта на НАП са с актуализирани версии за 2017 г.

НАП актуализира програмния продукти за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация. В обновената версия 6.01. е добавена възможност за генериране на...

Обновена е версията на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС

От приходната агенция информират своите клиенти, че в рубриката Програмни продукти от днес е достъпна  обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране...