Вие сте тук

Обновяване № 3 за 2017 г. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

Обновяване № 3 за 2017 г. на програмен продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация

НАП публикува актуализация на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г.

Обновената версия е третата по ред и в нея съгласно информацията в ръководството на потребителя за използване на продукта е отстранена техническа грешка при генериране на справка-протокол

Инсталационният файл и указанията за ползването на софтуера са достъпни в интернет страницата на НАП, в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » ДДС документи, както и тук:


Източник: НАП