ЗАДС

 промени в нормативни актове, касаещи прилагането на ЗАДС

В ДВ. бр. 53 от 12.06.2020 г. са обнародвани Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, Наредба за изменение и допълнение на...

Законопроект за промени в ЗАДС предвижда въвеждане на видеоконтрол на движението на акцизни стоки

Внесен за гласуване в НС е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се предвижда внедряването на системи за видеонаблюдение, осигуряващи...

Бизнесът с редица възражения срещу поредната доза промени в ЗАДС

БСК публикува в интернет страницата си становище относно проекта на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, достъпен за обществено обсъждане до 11 август. Представителната бизнес...

Промени в данъчни закони в ЗИД

Промени в Закона за банковата несъстоятелност са обнародвани в бр. 33/19.04.2019 г. на Държавен вестник. Последната версия на приетия нормативен акт обединява два законопроекта, внесени в...

Промените в Правилника за прилагане на ЗАДС

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е обнародван в Държавен вестник, бр.13 от 7 февруари 2017 г. Финансовото...

промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е публикуван за обществено обсъждане. Целта на предложените промени е да...

Регламент за реда и начина за предаване на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от ЗАДС е публикуван за обсъждане

Проект на Наредба за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове беше...

НАП публикува таблица за подаване на данните при промяна на собствеността на акцизните стоки

От началото на 2016-та година влизат в сила разпоредбите на новия чл. 47а от Закона за акцизите и данъчните складове, според които преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна...

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове предлагат от МФ

Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове публикува вчера финансовото министерство в интернет страницата си. С предложените измененията...

Доклади на Комисия по бюджет и финанси за второ четене на Закон за счетоводството и законопроектите за промени в ЗАДС и ДОПК

Докладите на Комисията по бюджет и финанси, включващи позицията и предложенията за промени на работната група по проектите на три ключови за бизнеса нормативни акта - новия Закон за...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 03.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Дата на постъпване: 03.04.2015 г. Вносители: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, СВЕТЛИН...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове - 2014 г.

Промените в данъчното законодателство за 2014 година, свързани със Закона за акцизите и данъчните складове: Правила за отпадъците от тютюн Въведени са правила за отпадъците от тютюн, са...