Вие сте тук

България става част от международния обмен на информация по Закона FATCA

България става част от международния обмен на информация по Закона FATCA

С подписаното днес от финансовия министър Владислав Горанов и посланикът на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс споразумение България става част от международния обмен на информация по Закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Споразумението цели подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и според двете страни ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, както и за ефективната борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. 

FATCA е приет от Американския конгрес през 2010 година, но започва да се прилага от 2013 г.  FATCA не съществува като самостоятелен закон, а е част от Вътрешния приходен кодекс на САЩ. С този закон се увеличават възможностите на IRS (американските данъчни власти) да ограничат случаите на трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. За тази цел FATCA въвежда режим, според който чуждестранните финансови институции могат да изберат дали да съдействат на IRS (participating) или не (non-participating). За да отговарят на изискванията на FATCA, чуждестранните финансови институции трябва да сключат споразумение с IRS за обмен на информация. Онези от тях, които не вземат участие във FATCA, са облагани с 30 % данък при източника в САЩ, което затруднява оперирането им на американските пазари.

Първоначалната идея на FATCA е чуждестранните финансови институции да сключват индивидуални споразумения за сътрудничество  с IRS, на базата на които да предоставят директно информация относно финансовите сметки, притежавани от американски лица. Но тъй като този подход би създал значителни затруднения както в процеса на преговори и взаимодействие с IRS, така и по отношение на разкриването на банкова информация и защитата на лични данни, между Европейският съюз и САЩ е постигнато споразумение за алтернативен подход при имплементирането на FATCA, който да се основава на сътрудничество между данъчните администрации на отделните страни. 

Със сключването на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати българските финансови институции няма да бъдат облагани с данък при източника в САЩ.


Източник: Министерство на финансите