данък при източника

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Норвегия от 01.01.2016 г.

От началото на 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Норвегия. Тя ще е в сила по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1...

Гърция няма да облага с 26% данък сделки и трансакции с източник България

С приетия от гръцкия парламент в края на миналата седмица закон за ратифициране на Третата спасителна програма са отменени и данъчните разпоредби, в които се предвиждаше облагане с 26%...

Сезираме ЕК за въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции с източник България

Финансовият министър е изпратил официално писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. В него е отразена позицията на...

Промени в СИДДО между България и Германия от 01 януари 2015 г.

От 01.01.,2015 г. разпоредбата на чл. 12, ал. 3, б. „б“  от спогодбата между България и Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите...

България става част от международния обмен на информация по Закона FATCA

С подписаното днес от финансовия министър Владислав Горанов и посланикът на САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс споразумение България става част от международния обмен на информация по Закона...

Данък при източника

С данък при източника, удържан съгласно ЗКПО се облагат: Дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на: - чуждестранни юридически лица, с...