Вие сте тук

Подписана е новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите между България и Норвегия

Подписана е новата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите между България и Норвегия

Министърът на финансите Петър Чобанов и посланикът на Кралство Норвегия Н.Пр. Гюру Катарина Викьор са подписали нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите (СИДДО). 

Актуалната спогодба е цялостна система за разпределение на данъчното облагане между България и Норвегия и сключването й ще стимулира инвестиционния климат между двете държави. Това от своя страна ще допринесе за осъществяване на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата - местни лица на всяка от двете държави - да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Ефективното прилагане на новата Спогодба ще допринесе за задълбочаване на хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество между страните ни.

Действащата към момента Спогодба между Република България и Кралство Норвегия, подписана през 1988 г., е договаряна при коренно различни икономически отношения и правна регламентация. Разпоредбите на новата Спогодба са съобразени с актуалния модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който България следва в своята договорна практика, както и със съвременните данъчни законодателства на двете държави и с новите икономически реалности.

Подписаната нова СИДДО между България и Норвегия ще бъде ефективен инструмент за елиминиране на двойното данъчно облагане по отношение на местните лица на двете държави, като същевременно ще осигурява изпълнението на задълженията за плащане на дължимите данъци.

Новата СИДДО ще влезе в сила след като бъде ратифицирана от двете страни.


Източник: МФ