Вие сте тук

ЕП гласува правила за стабилност и прозрачност на финансовите индекси като LIBOR и EURIBOR

ЕП гласува правила за стабилност и прозрачност на финансовите индекси като LIBOR и EURIBOR

Финансови индекси: ЕП гласува правила за повече прозрачност

Индекси като LIBOR и EURIBOR се използват не само за финансова търговия, но и за определяне на лихви по ипотечни заеми например.

Те са в основата на множество финансови инструменти, включително играят водеща роля при определянето на лихвите по фирмени кредити. 

Според официалното прессъобщение в сайта на Европейския парламент няколко скандала през последните години са показали, че индекси като LIBOR и EURIBOR, следящи движението на пазара, са податливи на манипулации. На заседанията си през май ЕП гласува правила, които целят да внесат повече прозрачност и надеждност. По думите на Кора ван Нювенхойзен (АЛДЕ, Холандия) дебатът  по темата, който се провежда днес  в Страсбург и гласуването на 19 май са „важна стъпка напред за гарантирането на стабилността и точността на референтните индекси“ . 

Докладът за предложението на Европейския парламент и на Съвета за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори, е внесен още през април и в него е изложен проектът на законодателната резолюция, както и мотивите към него. С текста на документа можете да се запознаете тук.

*

Какво представляват референтните индекси?

Референтните индекси са създадени, за да измерват как се представя определено нещо – те могат да отразяват лихвените нива по междубанкови заеми в Лондон (LIBOR) или в еврозоната (EURIBOR), борсово търгувани стоки като петрола или златото, валутни курсове (евро спрямо щатски долар или британска лира спрямо долар). Те са в основата на безброй финансови инструменти и често се използват и в търговски договори – например, плаващата лихва по един ипотечен заем може да бъде определена като EURIBOR плюс определена надбавка.

Манипулиране на индекси

За да могат референтните индекси да изпълняват функциите си, те трябва да бъдат възприемани като надеждни и неутрални. На практика обаче техните ежедневни стойности често зависят от действията на няколко големи пазарни играча.

През 2012-2013 г. властите в Европа и САЩ проведоха разследвания за манипулации на LIBOR и EURIBOR и през декември 2013 г. Европейската комисия наложи глоби на осем банки на обща стойност от 1,7 млрд. евро за участие в незаконни картели за оказване на влияние върху курсовете на LIBOR и EURIBOR. Още няколко банки бяха глобени по подобни нарушения през 2014 г.

Новото законодателство

Европейският парламент вече прие през 2013 г. по-тежки санкции за злоупотреби на финансовите пазари. Сега разглежданото законодателство цели да наложи норми за по-прозрачно управление на индексите.

Докладът на Парламента разграничава между системно важните индекси и останалите, като се стреми да не натоварва излишно онези, които администрират по-малко важните индекси.

Индексите с критично значение обаче ще трябва да се подчиняват на принципите на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), които регламентират тяхното създаване, изчисляване и оповестяване. Те също така ще бъдат подложени на контрол от съвет на надзорните органи под председателството на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и включващ съответните национални надзорни органи.


* Информацията е цитирана от http://www.europarl.europa.eu/news/bg