Вие сте тук

Европарламентът прие резолюция за по-справедливо корпоративно данъчно облагане в Европа

Европарламентът прие резолюция за по-справедливо корпоративно данъчно облагане в Европа

На вчерашното си заседание евродепутатите гласуваха с 508 гласа „за“, 108 „против“ и 85 „въздържал се“ резолюция относно по-справедливото корпоративно данъчно облагане в Европа. Исканеията са мултинационалните компании да дават отделни финансови отчети за всяка страна, въвеждане на обща, консолидирана данъчна основа, общи определения на данъчните условия и повече прозрачност и отчетност за данъчните сделки на страните от ЕС.

В прессъобщението на ЕП се казва, че плащането на данъците от страна на мултинационалните компании следва да бъде там, където е създадена стойността. В днешната данъчна конкуренция евродепутатите веждат негативна тенденция за агресивно данъчно планиране и укриване на данъци без никаква договорена рамка. Освен несправедливо разпределение на данъчната тежест между големите фирми и малките и средните предприятия, това води и до загубата на постъпления в хазната.

Препоръките на парламента са:

  • Въвеждане на задължителни финансови отчети за мултинационални компании във всяка страна, като тези отчети трябва да включват всички реализирани печалби, платени данъци и получени субсидии.
  • Общо разбирателство относно това какво е разрешено по отношение на данъчните споразумения и предварителните споразумения за ценообразуване при трансфери (как се оценяват транзакции в рамките на една и съща компания).

Според депутатите най-добрият метод за постигане на това е  чрез слагане на край на преференциалните режими, несъответствията между националните данъчни системи, както и въвеждането на обща европейска консолидирана данъчна основа (CCCTB).

  • Прозрачност чрез систематично споделяне от страните членки на своите данъчни споразумения и друга данъчна информация.
  • По-добра защита на информаторите, чиито разкрития са от обществен интерес.

В текста на приетата резолюция е подчертано, че разкритията „Люкслийкс“ са направени от разследващи журналисти на базата на информация, предоставена от бившия служител Антоан Делтур, който в момента е подсъдим в Люксембург.

Авторите на доклада, подготвен от специалната комисия на ЕП за данъчните постановления и приет на 25 ноември, споделят, че установяването на контакт с мултинационалните компании за уточняване на фактите относно техните договорености с данъчните власти в отделни държави не е лесно. „Можехме да се справим по-добре, ако нямаше силна съпротива от важни фактори, от някои страни-членки и от Комисията. Не можахме да получим много важни документи, а в много други част от информацията не бе достъпна.“, посочва г-н Тойрер.

Много от фирмите, поканени да дадат разяснения, са отказали първоначално. В крайна сметка, представители на компании като Amazon, Facebook, Google, IKEA, банковата група HSBC и други са се явили в ЕП в средата на ноември - дни преди разглеждането на доклада в пленарна зала.

Според Михаел Тойрер приетият доклад е „висококачествен анализ на нелоялните, нелегитимни и отчасти незаконни практики, свързани с избягването на данъци от мултинационалните компании“. „Това е крайпътен камък към ефективна регулаторна рамка, която би позволила лоялна данъчна конкуренция в икономиката.“, допълва той.


Източник: ЕП

Снимка: ЕП