Вие сте тук

Европейският парламент одобри прехвърлянето за 2015 г. на неусвоени средства за 300 стартирали късно национални програми

Европейският парламент одобри прехвърлянето за 2015 г. на неусвоени средства за 300 стартирали късно национални програми

С 591 гласа "за" евродепутатите  са гласували в сряда, 15 април, промени на таваните на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014 - 2017 г., които ще помогнат за финансирането на 300 стартирали късно национални програми във всички страни членки.

Промените, които ще позволят прехвърлянето на средства за 2015 г.  са поискани от Европейската комисия и са неофициално и единодушно одобрени от Съвета на министрите на ЕС. 

По време на дебатите са изразени опасения от страна на някои депутати относно това дали наличните ресурси ще покрият задълженията за плащане, заради по-високото ниво на поетите ангажименти. Въпреки увеличението на средствата (16,5 милиарда евро) през 2015 г., Европейската комисия не е предвидила допълнителни ресурси за действителни плащания.

Според данните на ЕП измененията ще позволят 21,1 милиарда евро (или 15% от бюджета за 2014 г.) неусвоени средства да бъдат прехвърлени от 2014 г. за 2015-17 г. Причината 47% от всички програми да не успеят да стартират навреме през 2014 г. е закъснение в одобрението на правилата за тяхното управление. 

Първата част от тези 21,1 милиарда евро ще бъде прехвърлена чрез проект за промяна в бюджета (DAB2/2015), който е гласуван от бюджетната комисия на ЕП на 16 април. С изменението ще се добавят 16,5 милиарда евро към бюджетните кредити за 2015 г.

Оставащите траншове от 4,5 милиарда евро за 2016 г. и 100 милиона евро за 2017 г. ще бъдат прехвърлени чрез отделни проекти на коригиращи бюджети.

Съветът на ЕС трябва да приеме официална позиция относно промените на таваните в многогодишната финансова рамка и проекта на коригиращ бюджет DAB2/2015 на 21 април.


Източник: Европейски парламент