Вие сте тук

Инвестиционният план "Юнкер" получи одобрението на Европейския парламент

Инестиционният план "Юнкер" получи одобрението на Европейския парламент

На вчерашното си заседание Европейският парламент е одобрил плана "Юнкер" за стимулиране на 315 млрд. евро жизнеспособни инвестиции в Европа, представен през ноември 2014 г. от Европейската комисия.

Амбициозната инициатива на Комисията на Жан-Клод Юнкер трябва да допринесе за реализирането на множество обещаващи проекти, без да поражда допълнителни финансови тежести за данъкоплатците.

Евродепутатите са гласували правилата на Европейския фонд за стратегически инвестиции с 464 гласа "за", 131 "против" и 19 "въздържал се" . В прессъобщението на институцията се посочва, че ЕП е въвел някои промени в структурата на финансиране и също така ще има право на глас при избора на ръководство на ЕФСИ, с което трябва да се гарантира повече демократичен надзор при преговорите със Съвета на ЕС.

Подобренията във финансовата структура на гаранционния фонд са свързани с това, че общо 1 млрд. евро по-малко ще бъдат орязани от Европейската програма за изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и от "Механизма за свързване на Европа" (по механизма се финансират проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите в Европа). От "Хоризонт 2020" и от "Механизма за свързване на Европа" ще бъдат пренасочени към гаранционния фонд на плана "Юнкер" съответно 2,2 милиарда евро и 2,8 милиарда евро, т.е. с по 500 милиона по-малко от всеки в сравнение с първоначалното предложение. Спестеният на двете програми 1 млрд. евро се предвижда да бъде осигурен от неизползваните бюджетни маржове от 2014 и 2015 г.

Във връзка с по-доброто управление на фонда, неговите работни договорености и демократична отчетност списъкът на одобрените за финансиране проекти ще бъде публичен. Ще бъде изготвен и набор от критерии за подбор и списък от цели, за да се гарантира, че одобрените проекти са в духа на основните приоритети на Съюза.

По думите на докладчика на бюджетната комисия Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия): "Планът на Юнкер е новаторски инструмент, който ще даде сериозен тласък на инвестициите в Европа. Сумата от 240 млрд. евро от плана ще отиде за инвестиции, а със 75 млрд. евро ще бъде подсилен гръбнакът на европейската икономика: т.е. малките и средни предприятия, които осигуряват две трети от работните места в частния сектор и представляват 99% от бизнеса в Европа. Политиците не създават работни места, но ние можем да помогнем на тези, които го правят.".

Предстои окончателното одобрение на правилата на плана "Юнкер" от Съвета на министрите на ЕС. Очаква се това да се случи съвсем скоро, тъй като Съветът потвърди неофициалното споразумение с Парламента на 9 юни. След това регламентът на плана "Юнкер" се очаква да влезе в сила в началото на юли, а фондът да бъде напълно функциониращ до септември.


Източник: ЕП