Вие сте тук

По-ниски такси за всички презгранични плащания в евро в ЕС педлага Европейската комисия

По-ниски такси за всички презгранични плащания в евро в ЕС педлага Европейската комисия
1

Предложението на ЕК от 28 март 2018 г. да бъдат намалени таксите, които платежните институции удържат при презгранични трансакции в евро от страни членки на Съюза, но не и на еврозоната, е част от стратегията за изграждане на по-широк и справедлив единен пазар за стоки, услуги и движение на парични средства в рамките на ЕС.

Според действащите в момента разпоредби на Регламента относно презграничните плащания за компаниите и гражданите, живеещи в някоя от 19-те страни от еврозоната, е без значение дали ще извършват преводи и плащания в собствената си държава или в друга, ползваща еврото като официална валута. Това правило обаче не важи за всички страни в Евросъюза, което води често до прекомерно оскъпяване на международните банкови преводи. Предложението да бъдат уеднаквени таксите, събирани за презгранични плащания в евро и тези за вътрешни плащания в местната валута, ще намали цените и значително ще подобри условията за потребителите на такива финансови услуги, посочва се в прессъобщението на ЕК. За пример е посочен презграничен банков превод в евро от България, който ще трябва да бъде таксуван като вътрешен банков превод в български лева. 

Друга стъпка към подобряване прозрачността на плащанията, осъществявани с различни валути в рамките на евросъюза, заложена в предложението на ЕК, е да бъде въведено изискване за предоставяне на подробна информация относно разходите за обмена на валута преди да се извърши плащане (напр. с картата си в чужбина, независимо дали става дума за теглене на пари в брой от банкомат или плащане с карта на терминал в търговски обект, или онлайн плащане). По този начин потребителите ще имат възможност да изберат най-изгодния за тях вариант. 

От ЕК информират, че следващата стъпка към реализиране на законодателната инициативе е тя да бъде внесена внесена за приемане в Европейския парламент и в Съвета на ЕС.


Източник: ЕК