Вие сте тук

Ще се изисква ли от мултинационалните компании да разкриват публично данъчна информация?

Ще се изисква ли от мултинационалните компании да разкриват публично данъчна информация?

Многонационалните компании публично да разкриват колко данъци плащат и къде, планират от икономическата и правната комисия на ЕП.

Оповестяването включва и данъци, платени извън ЕС, и ще се изисква от корпорации с общ оборот от 750 млн. евро или повече.

Комисиите по икономика и правни въпроси са одобрили с 38 гласа "за", 9 гласа "против" и 36 "въздържали се" предложението големите фирми да напарвят информацията за данъка, който плащат във всяка държава в света, обществено достъпна, но с възможни изключения в случаите, когато трябва да бъде запазена конфиденциалността на чувствителна търговска информация. Целта е да се увеличи прозрачността в сферата на данъчното облагане. Проектодокладът на комисиите е част от мерките за борба с избягването на данъчно облагане и укриване на корпоративни данъци, което според Европейската комисия струва на страните от ЕС 50-70 милиарда евро годишно в загубени данъчни приходи.


Източник: ЕП