Вие сте тук

НАП публикува становища по прилагането на осигурителното законодателство за 2016 г.

НАП публикува становища по прилагането на осигурителното законодателство за 2016 г.

В интернет страницата на приходната агенция, в рубриката Осигуряване » Становища, указания, инструкции са публикувани две становища по прилагането на осигурителното законодателство за 2016 г.

Становище № 20-00-5 от 12.01.2016 г. относно промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" разглежда някои особености по прилагането на Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., свързани с минималния осигурителен доход през 2016 г. Пояснения са направени и във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за здравното осигуряване и Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.. Пълният текст на стновището може да бъде изтеглен от прикачения файл. Приложена е и таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, за ЗО и за УчПФ по осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице за 2016 г.

Публикувано е и Становище № 20-00-6 от 12.01.2016 г. относно изменения и допълнения на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Поясненията са относно промените в нормативния акт, обнародвани в бр. 2 от 2016 г. на Държавен вестник. Текстът на становището е достъпен в интернет страницата на НАП тук:  Осигуряване » Становища, указания, инструкции, както и в прикачения по-долу файл.


Източник: НАП