Вие сте тук

Подаваме данъчна декларация за заеми над 10 000 лв. през 2014 г.

Подаваме данъчна декларация за заеми над 10 000 лв. през 2014 г.

Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2014 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2014 г. част от тях са непогасени. 

За това задължение напомнят от НАП като уточняват, че изискването не задължава гражданите да декларират банковите си кредити. В годишната данъчна декларация за  2014 г. трябва да бъдат посочени и всички непогасени остатъци по заеми в периода от 2009 г. до 2014 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2014 г. е над 40 000 лв.

Освен за получените заеми, физическите лица са задължени да предоставят информация на приходната агенция и за предоставените такива. В срок до 30 април трябва да бъдат декларирани предоставените парични заеми  през 2014 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на годината част от тях са непогасени. Заемите, които са предоставени през предходните пет години също трябва да се декларират, ако общият размер на остатъците към 31 декември 2014 г. е над 40 000 лв. Това става с попълване на отделно приложение – Приложение № 11 (може да бъде изтеглено заедно с формуляр за годишна данъчна декларация тук). Формулярите се подават до 30 април 2015 г., като декларираният данък за довнасяне по декларацията трябва да бъде внесен в същия срок.


Източник: НАП