Вие сте тук

Размер на задължителните осигурителни вноски за 2016 г. за еднодневните трудови договори по чл. 114а от КТ

Размер на задължителните осигурителни вноски за 2016 г. за еднодневните трудови договори по чл. 114а от КТ

По-високата минимална работна заплата от 1 януари 2016 г. налага и промяна в размера на задължителните осигурителни вноски за договорите по чл. 114а от КТ, които работодателите заплащат авансово.

ИА "Главна инспекция по труда" публикува в сайта си, в рубриката „За работодатели и работещи", актуална информация за осигурителните вноски за 2016 г. за еднодневните трудови договори. Таблицата е цитирана по-долу:

Задължителни

осигурителни вноски (ЗОВ)

Месец

януари, април, септември 2016-

20 работни дни

(лева)

Месец

февруари, юли, октомври, декември 2016-

21 работни дни

(лева)

Месец

март, юни, ноември 2016-

22 работни дни

(лева)

Месец

май 2016 г.

19 работни дни

(лева)

месец

Август

2016

23 работни дни

ДОО - за родените

преди 01.01.1960 г.

(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

3,93

3,75

3,58

4,14

3,42

ДОО - за родените

след 31.12.1959 г.

(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

2,88

2,75

2,62

3,03

2,50

ДЗПО - за родените

след 31.12.1959 г.

1,05

1,00

0,96

1,11

0,92

НЗОК

1,68

1,60

1,53

1,77

1,46

Общо ЗОВ за родените преди 01.01.1960 г.

5,61

5,35

5,11

5,91

4,88

Общо ЗОВ за родените след 31.12. 1959 г.

5,61

5,35

5,11

5,91

4,88

Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

  • фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 17,8 на сто;
  • фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 12,8 на сто;
  • фонд "Трудова злополука и професионална болест" – 0,9 на сто;
  • ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 5 на сто.

Размер на вноската за здравно осигуряване в НЗОК – 8 на сто.


Източник: ИА ГИТ