здравно осигуряване

Нов наръчник на НАП за по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2020 г.

НАП публикува актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2020 г. ...

Данъчно-осигурителен календар - септември 2017

Сроковете за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през месец септември 2017 г. и за подаване на данни и справки към съответните институции са обобщени в данъчно-осигурителния...

Данъчно-осигурителен календар - август 2017

В данъчно-осигурителния календар за август 2017 г. са обобщени сроковете, в които според разпоредбите на изброените по-долу нормативни актове трябва да бъдат декларирани и платени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - юли 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юли 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите данъци и осигуровки и подадени справки към...

Данъчно-осигурителен календар - юни 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за юни 2017 г. обобщава информация за сроковете, в които според регламентите на съответните нормативни актове трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите...

Данъчно-осигурителен календар - май 2017 г.

Сроковете, в които трябва да бъдат декларирани и внесени дължимите през месец май данъци и осигуровки и да бъдат подадени справки към съответните институции, са отбелязани в данъчно-...

Наръчникът на НАП по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС е актуализиран за 2017 г.

Приходната агенция публикува актуализираният Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя...

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

В данъчно-осигурителния календар за април 2017 г. са обобщени регламентираните в нормативните актове срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на...

Данъчно-осигурителен календар - март 2017 г.

В края на март изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации на фирмите и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2016 година. Физическите лица, които желаят да...

По-високи здравни вноски дължат безработните от началото на 2017 г.

До 25 февруари трябва да бъде направена първата здравноосигурителна вноска за 2017 г. От НАП припомнят, че дължимата сума за здравно осигуряване на безработните лица, които не получават...

Данъчно-осигурителен календар - февруари 2017 г.

Данъчно-осигурителният календар за февруари 2017 г., в който са отбелязани сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към...

НАП актуализира наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2016 г.

НАП публикува актуализираният Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2016 г. В него са отразени промените в Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното...

НАП напомня за новите правила при формиране на здравноосигурителния статус

От приходната агенция отново обръщат внимание на новостите при начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната...

Размер на задължителните осигурителни вноски за 2016 г. за еднодневните трудови договори по чл. 114а от КТ

По-високата минимална работна заплата от 1 януари 2016 г. налага и промяна в размера на задължителните осигурителни вноски за договорите по чл. 114а от КТ, които работодателите заплащат...

Възстановяването на здравноосигурителните права ще е значително по-скъпо след 1 януари 2016 г.

С влизането на сила от началото на 2016 г. на измененията в Закона за здравното осигуряване, публикувани в брой 48 на ДВ от дата 27.6.2015 г. прекъснатите здравноосигурителни права на...

Здравни осигуровки на осигуряващи и самоосигуряващи се лица

Ежемесечното внасяне на здравни осигуровки е рагламентирано със Закона за здравното осигуряване, като за целите на задължителното здравно осигуряване качеството „осигурено лице” се  ...

В сайта на НАП, в раздел Осигуряване/Становища и указания е публикуван актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и...