Комбинирана номенклатура на стоките

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

В ИС "Интрастат" са добавени нови кодове на стоки, за които се за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации. От 1 януари 2017г. списъкът е допълнен с сички...

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки, за които се валидират данни при приемане на Интрастат декларации, се добавят в настоящия списък от 1 декември 2016 г. От приходната агенция информират за поредното...

Нови допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат от 3 ноември 2016 г.

От 3 ноември 2016 г. са обновени допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат, информират от НАП. Считано от днес към досегашния списък на стоките, за които се извършва валидация на...

В ИС "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони от 4.10.2016 г.

От приходната генция информират, че от 4 октомври 2016 г. към информационата система "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони. Така от днес обхватът на стоките, за които се извършва...

Разширен е обхватът на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации

От 6 юни 2016 г. са в сила нови диапазони за входящ контрол на стоки от глави 58, 59, 64, 65 и 66 на Комбинираната номенклатура. От приходната агенция съобщават, че се разширява обхватът на...

Нови диапазони за входящ контрол на данните при приемане на Интрастат декларации за стоки от глави 22 и 44 на Комбинираната номенклатура

Важна информация за Интрастат операторите, свързана с разширяване на обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации на базата на определени...