Интрастат оператори

Нова версия за 2022 г. на off-line модула МИО и ново поле в декларацията за вътресюзен износ

Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 9.0.0 за 2022 г. и актуализирани на 28 януари указания за инсталирането му са достъпти в интернет страницата на приходната агенция в рубриката "...

НАП публикува обновена версия на офлайн модула за Интрастат оператора за 2020 г.

Интрастат операторите, които използват off-line модул МИО, трябва да актуализират версията и да инсталират обновения вариант на софтуера за 2020 г.  НАП публикува новите версии на български...

НАП публикува нова версия на off-line модула за интрастат оператора за 2019 г.

За Интрастат операторите, които ползват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), вече е налична нова версия на продукта за 2019 г., информират от НАП. При инсталирането ѝ е...

Обновен е офлайн модулът за Интрастат операторите за 2017 г.

На разположение на Интрастат операторите е публикувана нова версия 4.0.0 на офлайн модула МИО за 2017 година. В интернет страницата на НАП са достъпни за изтегляне инсталационните файлове...

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

В ИС "Интрастат" са добавени нови кодове на стоки, за които се за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации. От 1 януари 2017г. списъкът е допълнен с сички...

Нови кодове на стоки в ИС "Интрастат" от 1 декември

Нови кодове на стоки, за които се валидират данни при приемане на Интрастат декларации, се добавят в настоящия списък от 1 декември 2016 г. От приходната агенция информират за поредното...

Нови допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат от 3 ноември 2016 г.

От 3 ноември 2016 г. са обновени допустимите диапазони за единично тегло на Интрастат, информират от НАП. Считано от днес към досегашния списък на стоките, за които се извършва валидация на...

В ИС "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони от 4.10.2016 г.

От приходната генция информират, че от 4 октомври 2016 г. към информационата система "Интрастат" са добавени нови допустими диапазони. Така от днес обхватът на стоките, за които се извършва...

Нова версия на офлайн модула за Интрастат оператора за 2016 г.

В интернет страницата на НАП е публикувана новата версия за 2016 г. на офлайн приложението за Интрастат оператора. МИО предоставя нужната функционалност за създаване и управление на...

Обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по Incoterms 2010

От НАП информират, че за улеснение на Интрастат операторите е разработена обяснителна таблица със съотношенията между стойност и статистическа стойност при различите условия на доставка по...