Вие сте тук

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

От 1 януари 2017 г. са добавени нови допустими диапазони в ИС "Интрастат"

В ИС "Интрастат" са добавени нови кодове на стоки, за които се за които се извършва валидация на данните при приемане на Интрастат декларации.

От 1 януари 2017г. списъкът е допълнен с сички кодове на стоки (които имат количество по допълнителна мярка) и за следните групи: 04, 05, 06, 07, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 от Комбинираната номенклатура, информират от НАП. Група 84 ще бъде добавена от 1 февруари

Актуализираните допустими диапазони за единично тегло на дирекция "Интрастат" са публикувани в интернет страницата на приходната агенция, рубрика За бизнеса » Интрастат » Номенклатура. Тук могат да бъдат намерени и указания за действия при съобщение за грешно съотношение. Таблицата може да бъде изтеглена и от линка по-долу:


Източник: НАП