MOSS

Германия намалява временно ДДС за някои стоки и услуги като част от мерките за справяне с Covid-19 кризата

В периода от 1 юли до 31 декември 2020 г. Германия ще прилага по-ниски ДДС ставки за доставки на телекомуникационни услуги, услуги по радиоразпръскване и услуги предоставяни по електронен...

Ново от 1 януари 2019 г. в специалния режим за доставки на телекомуникационни услуги и на услуги, извършвани по електронен път

Нови правила относно определяне на мястото на облагане на доставките на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, са...

Унгария намалява ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" от 1 януари 2017 г.

Значително по-ниска ще е ДДС ставката за услуги "достъп до Интернет" в Унгария от началото на 2017 г. От 1 януари доставките на този вид услуги ще се облага с 18% ДДС, за разлика от всички...

Нови указания относно ДДС за е-услуги, онлайн хазартни услуги и възстановяване на ДДС при регистрация по MOSS

НАП публикува нови указания, свързани с облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път....

НАП: Ново в рубриката Е-регистър и справки-декларации

От Национална агенция за приходите информират, че са утвърдени структуриран формат на информацията от е-регистър от ЗДДС и формат за подаване на справка-декларация за прилагане на...

Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 5 декември 2014 г.

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената...

От 01. 10. 2014 г. вече е активна електронната услуга „Mini one stop shop (MOSS)“

Българските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги могат да подават заявления за регистрация по специалния режим за...

Допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим MOSS

В интернет страницата на НАП е публикувано допълнително разяснение по ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише.  Целта е да се улеснят доставчиците...

Режим за облагане с ДДС - mini-One-Stop-Shop (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Съкратеното обслужване на едно гише...