осигурители

Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник

От НОИ информират, че осигурителите, на които се е наложило да прекратят дейността си без правоприемник, вече могат да подават заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и...

В наредба ще бъдат регламентирани съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхранение на данни за осигурените лица

За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях...

Осигуряване на наетите работници и служители - в помощ на осигурителите

Какви осигуровки дължат работодателите за наетите от тях работници и служители?  От началото на 2015 г. в Кодекса за социално осигуряване бяха направени редица изменения и допълнения,...

Публикувани са функционалните изисквания към софтуера за връзка на осигурителите с НОИ

Техническите и програмните изисквания към софтуера, който ще осигури електронния обмен на данни между осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО, са утвърдени и...

Здравни осигуровки на осигуряващи и самоосигуряващи се лица

Ежемесечното внасяне на здравни осигуровки е рагламентирано със Закона за здравното осигуряване, като за целите на задължителното здравно осигуряване качеството „осигурено лице” се  ...

НАП пуска нова е-услуга за улеснен достъп на фирмите до данъчно-осигурителна информация

От 19 декември Националната агенция за приходите предоставя на осигурителите нова електронна услуга. Новото допълнение в списъка на електронните услуги на НАП ще улесни достъпа до обобщени...