Закон за данък върху добавената стойност - тема

Закона за данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, с които се освобождават от облагане с ДДС храните, които са дарени до 30 дни преди изтичането на срока им на годност, са обнародвани в бр. 88 на Държавен вестник. Законът...

Промените в Закона за ДДС относно търговията с течни горива са приети на второ четене

Търговците на течни горива задължително ще  предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната...

регламенти за предотвратяване на данъчни измами при търговия с течни горива предвижда проект за промени в ЗДДС

Допълнителни текстове в Закона за данък върху добавената стойност ще ограничават възможностите за данъчни измами с ДДС в търговията с течни горива. Това предвижда публикуваният за...

Издаване на фактура при авансово плащане

Авансовото плащане по същество представлява плащане преди да е придобита дадена стока или преди да е получена дадена услуга. Кога трябва да бъде издадена фактура за него? Авансовото плащане...

Два законопроекта за промени в Закона за ДДС предлагат намаляване на данъчната тежест

Два законопроекта, предлагащи промени в Закона за данък върху добавената стойност бяха внесени за разглеждане в НС в края на миналата седмица. Едната законодателна инициатива е дело на...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.

От 1 януари 2016 г. са в сила редица промени в данъчното и осигурителното законодателство. По-долу са цитирани обобщенията на НАП относно измененията в Закона за данък върху добавената...