Вие сте тук

Два законопроекта за промени в Закона за ДДС предлагат намаляване на данъчната тежест

Два законопроекта за промени в Закона за ДДС предлагат намаляване на данъчната тежест

Два законопроекта, предлагащи промени в Закона за данък върху добавената стойност бяха внесени за разглеждане в НС в края на миналата седмица.

Едната законодателна инициатива е дело на депутатите от Реформаторски блок М. Димитров и П. Славов и е насочена към облекчаване на облекчаване на режима на облагането с ДДС на даренията на хранителни продукти с наближаващо изтичане на срока на годност в полза на организации за общественополезна дейност , чиито предмет на дейност е "хранително банкиране". С предложените промени се предвижда за дарението на храни с наближаващ, но все още неизтекъл срок на годност да се ползва данъчен режим, подобен на този при бракуването на хранителни продукти. В мотивите си вносителите на проекта посочват, че на фона на стряскащите цифри за равнището на бедност в България, у нас се унищожават 670 млн. килограма храна годишно, тъй като данъчното третиране на даряването на храна е по-тежко от това на унищожаването и за производителите е по-изтодно да бракуват, а не да даряват храни с изтичащ срок на годност. 

Вижте пълния текст на законопроекта тук:

Другото предложение за промени в данъчното облагане е от същата дата и е внесено от група представители на БСП. То предвижда данъчната ставка за храни за кърмачета, преходни храни, пелени за еднократна употреба за бебета, помощни средства, приспособления и съоражения за хора с увреждания, детски седалки за автомобили, доставка на услуги за домашни грижи като домашна помощ и гледане на деца, възрастни хора, болни или лица с трайни увреждания да е 5 %. 

Целта на това намаляване на стандартната данъчна ставка според вносителите на законопроекта е облекчаване на родителите при отглеждането на децата и с това положително повлияване на раждаемостта с оглед на стряскащите тенденции през последните години. В мотивите към законопроекта е посочено още, че намаляването на данъчната тежест за доставката на услуги за домашни грижи има за цел от една страна да направи достъпни тези тези грижи и същевременно да окаже благоприятно въздействие върху повишаване на заетостта, особено в малките населени места с преобладаващо възрастно население.

Друга промяна, която предлагат от левицата, е свързана с възстановяването и приспадането на ДДС. Законопроектът предвижда лицата, които възстановяват или приспадат ДДС, да нямат това право докато не са платили на своите доставчици поне частично сума, равна на ДДС или по-голяма. Мярката е насочена към оздравяване на пазарните механизми и защита на малките и средните предприятия и българските производители, посочва с в мотивите към законодателната инициатива.

Пълният текст на предложението за промени в ЗДДС може да бъде прочетен тук:

Източник: НС