Вие сте тук

Корпоративните данъци отново са на дневен ред в Европейския парламент

Корпоративните данъци отново са на дневен ред в Европейския парламент

Въпросите относно подобряването на ефективността и прозрачността на корпоративното данъчно облагане и преодоляване на проблемите, свързани с нелоялни данъчни практики, отново са обект на обсъждане в Европарламента.

Ключовата позиция, заявена от финансовите министри на Люксембург, Италия, Франция, Испания и Германия на заседанието на специалната парламентарна комисия относно данъчните постановления в началото на миналата седмица е, че корпоративната данъчна система е достигнала своя предел и е необходимо да бъдат предприети действия за хармонизиране на корпоративните данъчни практики в цяла Европа, така че да се направи данъчна конкуренция по-ясна и по-справедлива. Финансовият министър на Люксембург и председател на ЕКОФИН Пиер Грамена подчертава в изказването си важността на това мултинационалните компании да плащат справедлив дял от корпоративните данъчни приходи. Заявена бе и решимостта на Люксембург до края на месеца да се постигне споразумение между страните от ЕС относно автоматичния обмен на информация във връзка с данъчните постановления, въвеждането на обща корпоративна данъчна основа, данъчното облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения.

Депутатите изразиха опасения относно правилото за единодушие в Съвета по данъчните въпроси и съмнения дали всички 28 страни-членки са наистина готови за постигане на напредък в борбата срещу "агресивни" практики за данъчно планиране. Поискана е и обща дефиниция на понятието "агресивно" данъчно планиране.

Преди седмица Жан-Клод Юнкер заяви пред членовете на Европейския парламент по време на съвместна среща на комисиите за данъчните решения и за икономическите и парични въпроси: "Имаме нужда от по-добър поглед върху това как мултинационални компании се държат и как те да се възползват от различията между отделните държави." Борбата с нелоялните данъчни практики и укриването на данъци са сред десетте най-големи приоритети на Европейската комисия, допълни той. По думите на председателя на ЕК трудностите при хармонизирането на корпоративните данъчните системи на страните в Евросъюзане са непреодолими и доказателство за това са постигнатите резултати в областа на събирането на ДДС и акцизите.

Припомняме, че през юни беше представен за обсъждане План за действие за цялостна реформа на корпоративното данъчно облагане в ЕС, включващ освен предложението за поетапно въвеждане на задължителна обща корпоративна данъчна основа и няколко основни инициативи, свързани с ефективността и прозрачността на данъчното облагане.


Източник: ЕП