Вие сте тук

Данъчна декларация за доходите можем да подаваме с ПИК от днес

Данъчна декларация за доходите можем да подаваме с ПИК от днес

От днес услугата за подаване на данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК е достъпна в Портала за е-услуги на НАП.

Всички клиенти на приходната агенция, които са заявили и получили своя персонален идентификационен код, могат вече да подават подоходната си декларация онлайн, без да е необходим електронен подпис.

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. С ПИК освен да подадат данъчна декларация по електронен път, гражданите могат да следят осигурителния си статус, да получат информация за членството си в пенсионен фонд и месеците, за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество, да проверят какви задължения имат към НАП и своите плащания по тях. С ПИК могат да бъдат подавани и искания за издаване на различни видове документи. 

От НАП обръщат внимание, че за тези, които към 31 декември 2014 г. имат издаден ПИК като физическо лице, след 01 януари 2015 г. активен остава този ПИК. Другите кодове, издадени на физическото лице, стават неактивни. 

За тези, които към 31.12.2014 г. нямат издаден ПИК като физическо лице, но имат такъв като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице и/или собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин, след 01.01.2015 г. активен остава издаденият ПИК на едноличен търговец или при липса на такъв, активен остава издаденият ПИК на самоосигуряващото се лице, съответно при липса на такъв - издаденият ПИК на собственик на предприятие, организирано по занаятчийски начин.  Другите ПИК на лицето, издадени му в различните качества, стават неактивни.

С днешна дата са актуализирани и два програмни продукта на агенцията - за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и офлайн приложението на Интрастат оператора за 2015 г.

Програмният продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация е актуализиран съгласно промените в Правилника за прилагане на ЗДДС. Чрез него може да се въвежда информация в отчетните регистри - Дневник за покупки и Дневник за продажби, както и да се изготвя Справка –декларация по ЗДДС и VIES - декларация за периоди след 1 януари 2011 година. Обновената версия може да бъде открите в рубиката Програмни продукти - ДДС документи.

Актуализираният офлайн модул за Интарстат оператора за 2015 г. и ръководство за ползването му са публикувани в рубрика Интрастат - Софтуер и ръководство за ползване.


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: