Вие сте тук

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

ЕК с положително решение относно данъчното облекчение за земеделски производители

Разписката с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 е получена и това позволява на земеделските стопани да използват преотстъпване на данък за 2014 г. 

За това информират от Национална агенция за приходите и обясняват, че става въпрос за данъчните облекчения по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (преотстъпване на до 60% от корпоративния данък) и по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (преотстъпване на до 60% от данъка върху годишната данъчна основа). 

Припомняме, че ползването на някои данъчни облекчения, предвидени в ЗКПО и ЗДДФЛ, са възможни само след постановяване на положително решение от Европейската комисия. 

Свързаните с промяната на правното основание на схемата за помощ изменения в ЗКПО бяха гласувани миналата седмица на второ четене и вече са обнародвани в Държавен вестник (бр.22 от 24 март 2015 г.). Повече за промените в някои изисквания по отношение на инвестирането на преотстъпения данък, както и за въведени ограничения за някои категории задължени лица можете да прочетете тук.

От приходната агенция разясняват, че земеделските стопани, които вече са подали декларации, но искат да се възползват от облекченията, могат да подадат нова, коригираща декларация до изтичане на срока за подаване на годишните декларации за 2014 г.: 31 март – за юридическите лица и 30 април – за едноличните търговци. В случай, че не успеят да направят това в установените срокове, заинтересованите лица ще могат да подадат искане за корекция във вече подадени данни в офиса на НАП по регистрация.


Източник: НАП